Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Realiseer een IVA, -35 of de juiste WGA uitkering

Loading

Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet

Een werknemer die de WGA instroomt kost gemiddeld € 64.000, – voor de eigenrisicodrager. Daarnaast blijft er een plicht bestaan om de werknemer goed te begeleiden tijdens de re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA door Matchvermogen helpt je weer grip te krijgen op een WGA-dossier, kosten te besparen en een visie te bepalen om schadelast te reduceren.

Hoe wij eigenrisicodragers WGA helpen

Maatwerk

Vroege inzet van onze arbeidsdeskundigen en offline en online onderzoek combineren. Daardoor kunnen we onze arbeidsdeskundige analyses kwalitatief en tegen scherpe tarief aanbieden. Via Matchvermogen is een arbeidsdeskundig onderzoek al vanaf € 795, – mogelijk.

Inzicht

Onduidelijk of er een herbeoordeling moet worden aangevraagd? Met ons arbeidsdeskundig onderzoek WGA krijgt u inzicht in het juiste moment. Ook ontvangt u advies of een tweede of derde spoor traject zinvol is. Zo bespaart je kosten en doet je recht aan de situatie.

Concrete handvatten

Door jarenlange ervaring als WGA begeleider weten onze arbeidsdeskundigen welke hanvatten zij casemanager kunnen meegeven. Bijvoorbeeld om een dossier kosten- batentechnisch te begeleiden. Daarom geven wij concrete handvatten mee voor de casemanager.

Arbeidsdeskundig onderzoek WGA

Wat is het?

Herstelopbouw is het opbouwen van arbeidsritme, waardoor een werknemer verder hersteld voor werk. Met behulp het arbeidsdeskundig onderzoek WGA helpen eigenrisicodragers en (ex)medewekers met advies over herstelopbouw. Daarnaast geven we concreet advies of een herbeoordeling nodig is op basis van de laatste UWV-beschikking. Door in gesprek te gaan met de werknemer en een uitgebreide analyse te maken, kunnen we de arbeidsmarktpositie bepalen op de korte en de lange termijn.

Onze methode

Allereerst gaan we met de opdrachtgever of de casemanager. Mocht er weinig informatie aanwezig zijn, dan starten we direct met fase 2. Fase 2 houdt in dat we in gesprek gaan met de werknemer. Tijdens dit gesprek kijken we samen met de werknemer naar zijn of haar arbeidsmarktpositie, mogelijkheden in spoor 3, kansbanen en/of een herbeoordeling van toepassing is. Als we alle informatie tot onze beschikking hebben dan ontvangt u van ons een uitgebreid rapport.

WGA dossier in beweging

Een arbeidsdeskundig onderzoek WGA kan beweging brengen tijdens de WGA-reintegratie van de werknemer. Uiteraard geven we ook advies over spoor 3: het WGA-reintegratietraject. Mocht het advies zijn dat er een WGA-reintegratietraject van toepassing is, dan kunnen we dit op korte termijn inschakelen. Door dit bij Matchvermogen af te nemen ontstaat er geen vertraging. Meestal kunnen we direct na het onderzoek een traject inschakelen.

Aanvraag gedaan en nu?

Via onze site vraag je gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek aan. Indien je de aanvraag hebt gedaan wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen om een afspraak te maken. Er wordt daarna een gesprek ingepland met de opdrachtgever en de (ex-)medewerker. Er wordt gekeken naar de belangen, het doel van het onderzoek en mogelijkheden voor derde spoor of IVA. Een rapport wordt maximaal binnen 2 weken opgeleverd.

Start al eerder met arbeidsmogelijkheden ontdekken

WGA-dossierbegeleiding is complex. Soms nog wel complexer dan WVP-re-integratie. Dit komt, omdat de tijdlijn van de acties veel verder uit elkaar liggen. Daarom is het van belang dat er een duidelijke visie wordt gevormd. Samen met de casemanager en ons arbeidsdeskundig specialisme kunnen we werknemers weer sneller aan het werk helpen, kosten besparen en beweging krijgen in het WGA dossier.

Wij stellen graag een maatwerkofferte voor je op