Arbeidsdeskundig onderzoek letselschade & AOV

Ondersteuning letselschadezaken en arbeidsongeschikthied ondernemers

Loading

Onderzoek, plan van aanpak en would be onderzoek

Met behulp van een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of AOV weet je zeker dat er recht wordt gedaan aan de situatie. We zorgen ervoor dat zowel voor de cliënt, verzekeraar en rechtshulpverleners duidelijk wordt wat letselschade of arbeidsongeschiktheid bij ondernemers voor effect heeft op de arbeidsgeschiktheid. Onze methode kenmerkt zich door een uitgebreide functie-analyse. Alleen dan kan er weloverwogen een uitspraak worden gedaan of een functie (gedeeltelijk) mogelijk is of juist niet. Om kwalitatieve verslaglegging te waarborgen werken wij alleen met geregistreerde en gecertificeerde letselschade deskundigen.

 • Uitgevoerd door geregistreerde professionals
 • Uitgebreide rapportages met inzicht in schadelast
 • Weloverwogen afweging belasting en belastbaarheid
 • Would be onderzoek indien nodig

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade?

Een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade is gericht op het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden in eigen en / of aangepast werk. Door belasting te vergelijken met belastbaarheid kunnen we nauwkeurig een arbeidsongeschiktheidspercentage vaststellen. Daarbij kijken we naar hoe een ongeval effect heeft gehad op de loopbaan van een cliënt. Daardoor kan accuraat door de schadeverzekeraar worden bepaald hoeveel vergoeding er moet worden toegekend aan een slachtoffer.

 • Onderzoek naar verdiencapaciteit door letselschade
 • Voor particulieren, rechtshulpverleners en verzekeraars
 • Uitgebreidde rapportage met would be prognose

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek AOV

Matchvermogen voert voor diverse verzekeraars letselschade onderzoeken uit. Regelmatig komen we dan ook in aanraking met ondernemers. Daarbij komt in veel gevallen een verdere analyse kijken dan voor die van een werknemer. We bekijken hoe het letsel invloed heeft gehad op de ondernemersresultaten, wat de plannen waren van een ondernemer voor de toekomst en hoe dit verdiencapaciteit heeft beïnvloed.

 • Onderzoek voor ondernemers
 • Extra analyse ondernemingsresultaten
 • Would be company onderzoek
 • Invloed letsel of arbeidsongeschiktheid verdiencapaciteit

Onafhankelijk en objectief

Het belangrijkste aan het arbeidsdeskundig onderzoek letselschade en AOV is dat iedereen zich kan vinden in de uitkomst. Ook onafhankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wie ons ook inschakelt, we gaan altijd onpartijdig te werk te gaan. Als een partij het niet eens is over een bepaald aspect, dan gaan we hier over in gesprek. Daarnaast kijken naar de objectieve bewijslast die beschikbaar is om argumenten voor arbeidsgeschiktheid of ongeschiktheid te bepalen. Daardoor voorkomen we conflicten en vertraging. In sommige gevallen is het nodig dat we op locatie gaan meten, wegen en observeren om situaties nog nauwkeurig in kaart te brengen.

Voor wie?

Matchvermogen voert letselschade en AOV onderzoeken uit voor verzekeraars, advocatenkantoren, slachtoffers van letselschade en re-integratiebureaus. Daardoor snappen we de belangen van alle partijen en kunnen we met het onderzoek beweging brengen in een letselschade zaak. Elke partij heeft zijn belang, maar het uiteindelijke doel is om een objectief onderzoek tot stand te brengen. Bovendien moet de getroffene worden geholpen met goed advies en hulpverlening.

Hoe nu verder?

U vraagt gemakkelijk een arbeidsdeskundig onderzoek letselschade of AOV aan via ons contactpagina. Na een aanvraag nemen we binnen 24 uur contact met je op. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek worden mogelijkheden besproken. Ook wordt er aangegeven of maatwerk nodig is.

Meer over ons? Neem contact op

Niels, Specialist sociale zekerheid